ISO

ISO 9001:2008 I ISO 14001:2004

Politika kvalitete i okoliša

Svjesni važnosti obavljanja poslova na efikasan i učinkovit naćin, uz visoku razinu kvalitete i senzibilitet za prirodu i okoliš, u Zagorju-Tehnobeton d.d., opredijelili smo se za implementaciju zahtjeva međunarodnih normi: HRN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) HRN EN ISO 14001:2009 (ISO 14001:2004) u svim djelatnostima.
Politika kvalitete i okoliša sastavni je dio poslovne politike našeg poduzeća, a njezina opća načela su:

  • kvaliteta, ekološka prihvatljivost i pouzdanost proizvoda i usluga koje potpuno zadovoljavaju zahtjeve, potrebe i očekivanja kupaca,
  • realizacija poslova uz poštivanje propisa i standarda struke te internacionalne, nacionalne i lokalne regulative vezane za zaštitu okoliša,
  • osiguravanje i stalno poboljšavanje kvalitete i zaštite okoliša,
  • realizacija svih projekata i aktivnosti kroz procesni pristup, timski rad na svim razinama te poštivanje principa vodenja,
  • partnerski odnos s dobavljačima i podizvoditeljima trajna je orijentacija našeg poduzeća,
  • odluke koje donosi Uprava i ostale razine rukovodenja, temelje se na činjenicama proizašlima na osnovi analize podataka i informacija iz procesa,
  • prepoznavanje značajnog utjecaja aspekata na okoliš te njihovo povezivanje s ciljevima i programima,
  • obvezujemo se na racionalno korištenje najprihvatljivijih izvora energije i sirovina, planirano gospodarenje otpadom kao i stalnu prevenciju negativnog utjecaja naših najznačajnijih aspekata na okoliš te stalno smanjivanje emisija,
  • otvoreni smo prema svim zainteresiranim stranama i komunikaciji s njima,
  • provodenje ove politike i dostizanje poslovne izvrsnosti održava se definiranom vizijom i misijom, programima edukacije, razvoja i motivacije.

S proklamiranom politikom kvalitete i okoliša Uprava će upoznati svakog zaposlenika Društva. Poduzet će sve potrebne mjere da se kvaliteta proizvoda i usluga te zaštita okoliša dovedu do razine koja će našem Društvu osigurati epitet kvalitetnog i pouzdanog partnera koji je cijenjen i poštovan na tržištu.

 

certifikat ISO 9001

certifikat ISO 14001

Izrada web stranica: marker.hr