Trgovački centri Supernova i OBI

Investitor: Afirmacijski centar d.o.o. Zagreb
Afirmacija Sisak d.o.o.
Afirmacija Karlovac d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 30.3 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 18 mjesec/i
Površina objekta: 43100 m2

Trgovački centri su izgrađeni do potpune funkcionalnosti sa svim građevinsko - obrtničko - instalaterskim radovima, te uređenjem okoliša. Ugrađeno je ukupno 30.000m3 betona, 1.085t armature, 528 kom AB elemenata, 7.400m2 stropnih ploča, 6.400m2 fasadnih panela, te je izvedeno 26.500m3 zemljanog nasipa.

Varaždin (2009) 19.300 m2
Sisak (2010) 5.800 m2
Karlovac (2010) 18.000 m2

Izrada web stranica: marker.hr