Trgovački centri Kaufland

Investitor: Kaufland Hrvatska K.d. Hrvatska
Vrijednost projekta/radova: 59,2 milijun/a eura
Površina objekta: 72855 m2

Trgovački centri Kaufland, izgrađeni su na području Hrvatske od sjevera do juga, od zapada do istoka. Svi centri građeni su do potpune funkcionalnosti, sa svim građevinsko - obrtničko - instalaterskim radovima, te vanjskim uređenjem i parkirnim prostorom.

Za taj cijeli niz centara ugrađeno je cca 72.000 m3 betona, 5.550 tona armature, 2.850 komada A.B. montažnih elemenata, preko 31.400 m2 fasadnih armiranobetonskih montažnih elemenata.

Čakovec (2001) 5.400 m2; Karlovac (2001) 16.000 m2; Varaždin (2002) 5.400 m2; Slavonski Brod (2002) 4.600m2; Bjelovar (2003) 5.400 m2; Rijeka (2003) 4.500 m2; Virovitica (2003) 4.350 m2; Osijek (2004) 4.695 m2; Sinj (2005) 4.000 m2; Zaprešić (2006) 4.400 m2; Samobor (2006) 4.980 m2; Koprivnica (2006) 4.670 m2; Pula (2009) 4.460 m2; Vukovar (2012) 3.643 m2

Izrada web stranica: marker.hr