Trgovački centar Merkur - Varaždin

Investitor: Merkur International d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 12.7 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 7 mjesec/i
Površina objekta: 20000 m2

Trgovački centar Merkur izgrađen do potpune funkcionalnosti sa svim građevinsko - obrtničko - instalaterskim radovima, te uređenjem okoliša. Ukupno je ugrađeno 8.300m3 betona, 1.247 tona armature, 509 komada betonskih elemenata, 321 komada AB montažnih elemenata rasponske konstrukcije od 30m te je uređen okoliš trgovačkog centra sa parkirnim prostorom.

Izrada web stranica: marker.hr