Stambeno-poslovna građevina City centar - Dilatacija „I“ - Varaždin

Investitor: Stanoing d.o.o. Varaždin
Vrijednost projekta/radova: 8 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 23 mjesec/i
Površina objekta: 14000 m2

Dilatacija „I“  izrađena je do potpune funkcionalnosti, sa građevinsko - obrtničko - instalaterskim radovima, te vanjskim uređenjem. Objekat se sastoji od 2 podzemna nivoa, prizemlja i 9 katova.

Građevina je namjenjena u poslovne i stambene svrhe. Na građevini je izvršeno injektiranje, ugrađeno je 15.100 m3 betona i 1.700 t armaturnog željeza.

Izrada web stranica: marker.hr