Tekstilpromet - Zagreb

Investitor: Tekstilpromet d.d. Zagreb
Vrijednost projekta/radova: 8.1 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 9 mjesec/i
Površina objekta: 35000 m2

Izgradnja poslovno – trgovačkog kompleks Almeria sastoji se od A, B, C i D faze izgradnje. Građevina je građena na klasičan način,  te je ugrađeno 35.000m3 beton i 3.648t armature, a  fasada je staklena. U fazi A - ističe se toranj visine 58m (prizemlje + 14 katova), faza B je visine 34m (prizemlje + 7 katova), faza C i D visine su 34m (prizemlje + 7 katova).

Izrada web stranica: marker.hr