Poslovno - trgovački kompleks Almerija - Zagreb

Investitor: Trius nekretnine d.o.o. Zagreb
Vrijednost projekta/radova: 26,9 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 21 mjesec/i
Površina objekta: 65000 m2

Izgradnja poslovno - trgovačkog kompleks Almeria sastoji se od A, B, C i D faze izgradnje. Građevina je građena na klasičan način,  te je ugrađeno 35.000m3 beton i 3.648t armature, a  fasada je staklena. U fazi A – ističe se toranj visine 58m (prizemlje + 14 katova), faza B je visine 34m (prizemlje + 7 katova), faza C i D visine su 34m (prizemlje + 7 katova).

Izrada web stranica: marker.hr