Poslovno-proizvodno skladišna građevina PharmaS, Popovača,

Investitor: PHARMAS d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 6,6 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 10 mjesec/i
Površina objekta: 3500 m2

Poslovno proizvodna građevina Pharmas tlocrtne je površine 3.500 m². Ukupna površina objekta je 7.200 m² te je katna građevina koja se sastoji od skladišnog i proizvodnog dijela u prizemlju objekta i upravnog i laboratorijskog dijela na katu objekta.

Konstrukcija je rađena u dvije dilatacije i kombinacija je montažne AB konstrukcije i monolitne AB konstrukcije, dok je krov objekta ravni neprohodni krov, na čijem je jednom dijelu smještena kotlovnica. Okoliš objekta je uređen sa parkirnim i zelenim površinama.

Izrada web stranica: marker.hr