Poslovna građevina Boxmark - Varaždin

Investitor: Boxmark d.o.o. Varaždin
Vrijednost projekta/radova: 5.4 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 12 mjesec
Površina objekta: 32000 m2

Izvedena je armirano betonska montažna konstrukcija, ukupno je ugrađeno 700 tona armature i 9.000 m3 betona.

Izrada web stranica: marker.hr