Javne podzemne garaže, Varaždin

Investitor: CRTORAD d.o.o. Varaždin
Vrijednost projekta/radova: 7,6 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 16 mjesec/i
Površina objekta: 6400 m2

Izgradnja podzemne garaže s dvije podzemne etaže. Tlocrtni gabarit iznosi 79,50 x 81 m sa ukupno 450 parkirnih mjesta. Kota dna donje etaže je na – 8 metara od kote terena.

Izvode se kompletno građevinsko obrtničko elektroinstalaterski radovi, uključujući kompletno opremanje (videonadzor, lift, vizualne komunikacije i ostalo). Sastavni dio garaže je i izgradnja staklenog paviljona na budućem Trgu.

Predviđen je u donjoj etaži direktni spoj garaže sa robnom kućom. Prije samog početka izgradnje objekta podzemne garaže prvih pet mjeseci izvodi se zaštitna konstrukcija oko nje.

Zaštitna konstrukcija ima funkciju osiguranja suhe građevinske jame, te zaštitu bokova građevinske jame od pritiska tla, susjednih građevina i prometa, te pritiska podzemne vode.

Izvoditi će se i brtvljenje dna kompletne jame sustavom mlazno injektiranje stupnjaka koji se preklapaju, dok zaštita bokova građevinske jame izvesti će se armiranobetonskom sidrenom dijafragmom, debljine 60 cm i dubine od 12,60 metara do 15,60 metara.

Izrada web stranica: marker.hr