Hotel Lav u Podstrani - Split

Investitor: Grand Hotel Lav d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 24.5 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 15 mjesec/i
Površina objekta: 55000 m2

Hotel se sastoji od centralne zgrade (recepcija, prostor sa restoranom, uredi, pivska dvorana i trgovina, kongresni centar, kasino i noćni klub, itd.).

Četiri smještajna objekta A, B, C i D nadovezuju se na centralnu zgradu, a kapaciteta su 400 apartmana; u sklopu hotela nalazi se i garaža za cca 300 vozila, te hotelska marina.

Hotel je rekonstruiran do potpune funkcionalnosti, sa građevinsko - obrtničko - instalaterskim radovima, te  vanjskim uređenjem.

Izrada web stranica: marker.hr