Hotel 1 Punta Skala - Petrčane

Investitor: Punta skala d.o.o. Zadar
Vrijednost projekta/radova: 6.2 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 8 mjesec/i
Površina objekta: 15000 m2

Na objektu su izvršeni betonski i armirački radovi, ukupno je ugrađeno cca 13.400m3 betona i 1.400t armature, radovi po sistemu „ROH-BAU“, a investitor je završio objekat do potpune funkcionalnosti.

Izrada web stranica: marker.hr