AC Zagreb - Sisak

Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 5.4 milijun/a eura
Površina objekta: 3147 m2

Izgradnja vijadukta i rampe priključka AC Zagreb-Sisak, dionica Jakuševec-Velika Gorica. Ukupna širina iznosi 8,05 m, a dužina L = 390,86 m. Izvodi se kao monolitna AB ploča stalne debljine 120 cm, a na rubovima završava bočnim konzolama promjenljive debljine.

Rampa je podijeljena u tri dilatacije. Stupovi i upornjaci temelje se plitko na temeljnim stopama, dimenzija cca. 10,00 x 9,00 x 1,50 m. Stupovi su visine 6,0 m do 14,60 m. Na dijelu dilatacije 2 vijadukt prelazi preko auto ceste kao i preko elektrificirane željezničke pruge.

Izrada web stranica: marker.hr