AC 13 Podravski ipsilon, dionica Vrbovec-Bjelovar, poddionica Vrbovec 2-Farkaševac

Investitor: Hrvatske autoceste d.o.o.
Vrijednost projekta/radova: 28,6 milijun/a eura
Vrijeme gradnje: 18 mjesec/i
Površina objekta: 49.249 m2

Nadvožnjaci iznad trase autoceste izgrađeni su monolitnom ab konstrukcijom. Mostovi u trasi autoceste su višerasponski objekti i izgrađeni su polumontažnom ab konstrukcijom, a neki integralnom monolitnom konstrukcijom. Ukupno ima 33 objekata.

Izrada web stranica: marker.hr