AB montažni elementi

Proizvodnja i prodaja ab montažnih elemenata

Proizvodimo i prodajemo u svojem pogonu u Varaždinu armirano betonske prefabrikate za izgradnju objekata visokogradnje, montažnih hala i objekata niskogradnje (armirano betonske klasične elemente - stupove, međukatne i krovne grede, krovne nosače, međukatne ploče, fasadne elemente i armirano betonske prednapregnute međukatne ploče te nosače za mostove).

Glavna proizvodna hala ima površinu od cca 6.500 m², te je opremljena automatiziranom opremom za proizvodnju i ugradnju betona, manipulaciju, deponiranje i otpremu gotovih proizvoda. U hali je omogućena svakodnevna proizvodnja u kontroliranim uvjetima. Također je moguća proizvodnja prednapregnutih elemenata na otvorenoj lokaciji sa 3 staze korisne površine cca 2.000 m².

Deponija gotovih elemenata unutar pogona korisne površine preko 8.000 m² opremljena je mosnim kranovima, te je omogućena nesmetana otprema gotovih elemenata cestovnim i željezničkim transportom (željeznički kolosijek unutar pogona).

U procesu proizvodnje koristimo tesarsku radionu (izrada potrebnih kalupa i oplata), te bravarsku radionu (izrada kalupa, oplata i potrebnih pribora, izrada jednostavnijih čeličnih konstrukcija). Ovim segmentima proizvodni procesi ne ovise o vanjskim uslugama, te je proizvodni pogon samostalan u pripremi, razradi i realizaciji zadanih projekata.

U pogonu postoji i radiona armiračnica u hali površine cca 1.200 m² za izradu gotove armature, te vezivanje gotovih armaturnih koševa za potrebe proizvodnog pogona. Godišnja produkcija armiračnice je 18.000 tona od čega na proizvodni pogon otpada 10.000 tona, a ostatak na gradilišta i za kupce.

Također u pogonu djeluje i laboratorij koji vrši kontrolu betona ugrađenih u gotove betonske elemente uz sva potrebna ispitivanja, kao i kontrolu betona ugrađenih u konstrukcije na gradilištima. Laboratorij ima ugovorenu stručnu suradnju s Institutom IGH d.d. u smislu praćenja svih ispitivanja i dokazivanja vezanih na naše gotove proizvode, a sve prema regulativi usklađenoj sa standardima u EU.

Izrada web stranica: marker.hr