Tradicija, kvaliteta, ugled

Kontaktirajte nas

Zagorje - Tehnobeton d.d.
Podravska ulica 7 
42000 Varaždin

Tel.:+385 42 404 404
Faks: +385 42 350 693
[email protected]

Djelatnosti

Primarna djelatnost tvrtke

Primarna djelatnost Zagorje - Tehnobetona je visokogradnja gdje je postignuta zavidna suradnja sa domaćim i stranim investitorima, stoga uz velike trgovačke centre, industrijske građevine i poslovne objekte Zagorje - Tehnobeton gradi i usavršilo se u izgradnji velikih stambenih naselja, hotelskih kompleksa, sportskih građevina, škola, vrtića, objekata raznih namjena, a i rekonstrukcija i dogradnja zauzimaju velik udio u djelovanju.

Objekti se grade do potpune funkcionalnosti gdje se uz građevinske radove odrađuju i koordiniraju obrtnički, instalaterki radove kao i radovi na uređenju okoliša.

Reference Saznaj više Kontakt

Niskogradnja

U niskogradnji je postignut veliki uspijeh. Zagorje-Tehnobeton je u konzorciju s ostalim vodećim građevinskim tvrtkama i samostalno izgradio velik dio hrvatskih autocesta, uglavnom mostove, vijadukte, nadvožnjake, podvožnjake i propuste.

Reference Kontakt

Proizvodnja i prodaja ab montažnih elemenata

Proizvodimo i prodajemo u svojem pogonu u Varaždinu armirano betonske prefabrikate za izgradnju objekata visokogradnje, montažnih hala i objekata niskogradnje (armirano betonske klasične elemente - stupove, međukatne i krovne grede, krovne nosače, međukatne ploče, fasadne elemente i armirano betonske prednapregnute međukatne ploče te nosače za mostove).

Saznaj više Kontakt

Elektroprogram

U pogonu u Varaždinu u hali za proizvodnju elektroprograma za potrebe elektroprivrede proizvodimo armirano betonske centrifugirane stupove gdje je naš kapacitet proizvodnje 24.000 kom stupova godišnje i cca 400 kom betonska kučišta godišnje.

Saznaj više Kontakt

Proizvodnja i prodaja betona i betonske galanterije

Stacioniranih betonara u pogonu u Varaždinu imamo 4 sa ukupno 6 mješalica čiji je maksimalni kapacitet proizvodnje betona cca 200 m³/h, a koje proizvedu cca 200.000 m³ betona godišnje za potrebe proizvodnje, za naša gradilišta i za potrebe kupaca, a osim njih mogu se angažirati još dvije mobilne betonare za različita velika gradilišta čiji je do sada proizvodni kapacitet bio cca 80.000 m³ betona godišnje.

U pogonu proizvedemo u hali za proizvodnju betonske galanterije za potrebe naših gradilišta, kao i potrebe kupaca i kooperanata cca 90.000 m² opločnika, 100.000 kom betonskih blokova, 18.000 kom kanalica, 16.000 kom prednapregnutih betonskih stupova, 100.000 kom ploča, 200.000 kom rubnika i 33.000 komada cijevi i poklopaca.

Saznaj više Kontakt

Izrada web stranica: marker.hr